Kontakt

Dato for Torslunde Festival 2019

24. + 25. maj

Festivalbestyrelse anno 2015

Kontaktpersoner:

 

Musikansvarlig:

Karsten Kehler

Telefon: 20294277

Mail: karsten.kehler@hotmail.dk

 

Logistik & Sponsorer:

Ulrik Nielsen

Telefon: 26 77 11 57

Mail: ubn@e-consult.dk

 

Bar & Markedsføring:

Birgitte Mølgård Hansen

Telefon: 22527342

Mail: birgittemolgaard@hotmail.com

 

Kasserer:

Birte Lindgren

Mail: Bli@ishoejby.dk

Copyright @ All Rights Reserved

Os der er i bestyrelsen, de som hjælper til i baren, og dem som

sælger billetter er alle frivillige og ulønnede. Vi laver kun denne

festival fordi vi synes det er sjovt og håber vore gæster har det på samme måde....

Privatlivspolitik

Torslunde Festival er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med administration af hjælpere og akkrediteredes adgang til festivalen samt billetsalg. Behandlingen sker jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mail, tøjstørrelse i vores edb-system samt i forbindelse med billetkøb endvidere de betalings- og faktureringsoplysninger, køber giver til billetagent i forbindelse med en ordre.

Oplysningerne behandles for at kunne opfylde vores aftale med dig om tilbud og aftale vedrørende opgaver på festivalen, adgang til festivalen som led i opfyldelse af kontrakt, levering af nyheder samt salg og distribution af billetter, herunder sikring af, at billetter kun benyttes en gang.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at kunne opfylde vores aftale med dig.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger

For at kunne levere en optimal service til dig, benytter vi os af en samarbejdspartner, som er databehandler og behandler udelukkende dine personoplysninger på vegne af Torslunde Festival, og må ikke anvende dine oplysninger til egne formål.

Vi har sikret os, at vores databehandler lever op til en høj standard for databeskyttelse og informatiksikkerhed, samt at den lever op til relevant lovgivning.

Vi har valgt en databehandler i Danmark, hvorfor den er omfattet af EU’s persondataforordning.

 

Torslunde Festival har indgået aftale med flg. databehandler:

1.Billetsalg.dk, Snedkervej 12, 2630 Tåstrup, CVR: 10147751

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med behandling af personoplysninger, medmindre vi er forpligtet til det.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.